Alles over een CE-markering

Als een bedrijf of fabriek spullen produceert of verkoopt zoals kinderspeelgoed, elektrische apparaten, meetinstrumenten of persoonlijke beschermingsmiddelen dan zijn deze, sinds de nieuwe regeling, verplicht om een CE-markering te hebben. Een CE-markering staat voor het feit dat de fabriek of het bedrijf zich houdt aan de daarbij horende veiligheidsvoorschriften. Dit zijn de voorschriften van de Europese Economische Ruimte. Dit keurmerk is dus niet te verwarren met de kwaliteit van de producten.

Over het keurmerk

Als producten de CE markering hebben betekent dit dat ze ‘conformité Européenne’ zijn. Oftewel: in overeenstemming met de regels binnen Europa. Dit slaat op de regels van veiligheid. Er is echter nog een functie. Niet alleen de veiligheid wordt hiermee aangegeven, maar ook het feit dat er vrije handel binnen de lidstaten plaatsvindt. Voordat een product deze markering ontvangt moeten de producten een keuring ondergaan. Zodra de producten door de keuring heen komen moet er een verklaring voor het product opgesteld worden waar in staat dat het product goedgekeurd is. Daarnaast is het van belang dat de maker van het product zich aansprakelijk stelt voor het product.

Keurmerk ontvangen

Komt u in aanmerking voor het (verplicht) ontvangen van dit keurmerk? Ga dan naar de website van HMPA. HMPA is een bedrijf wat keuringen en risico analyses doet. Zo weet u zeker dat uw producten en werkomgeving ook veilig zijn of wat er moet gebeuren om dit veilig(er) te maken.